הווי וקהילה
חגים ואירועים
כיתות ומחזורים
מייסדים
ענפי משק
תשתיות ובנייה
הועלו לאחרונה

קיבוץ גלעד- סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

1938
1939
1941
1943
1944
1953
1954
להוספת סרטון
1955
1957
1962
להוספת סרטון
1973
1978
1992
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2008
2009
2011
2013
2014
2015
2016
2017
1938
1941
1943
1944
1955
1957
1981
1984
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2007
2008
2009
2011
2013
2014
2016
2017
dfgdfgdfg